KAPAT  

X

TEKNİK KONULAR

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Önceki Konu: Mekanik Çektirmeyi Etkileyen Faktörler

Sonraki Konu : Kauçuk & Keçe Bakımı

 

MEKANİK ÇEKMEZLİĞİN SAĞLANMASI

AÇIK EN SANFOR (KAUÇUK SANFOR)

 1. Kauçuk blanket kalınlığı

 2. Doğru zamanda kauçuk blanket rektifiyesi

 3. Kumaş gerginliği

 4. Apre kimyasalları

 5. Kauçuk blanket gerginliği

 6. Isıtma silindir sıcaklığı

 7. Kauçuk blanket baskı ayarı

 8. Palmer silindir sıcaklığı

 

1. Kauçuk blanket kalınlığı:

bullet

Kauçuk blanketlerin kalınlığı rektifiye işlemleri ile azalırken, kauçuğun çektirme yeteneğini de kaybetmesine sebep olur. Bunun nedeni kalınlığı azalan kauçuk blanketin baskı silindiri etrafında daha küçük çaplı hareket göstermesi ve dolayısıyla daha az kumaş toplama yapmasıdır. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman kauçuk blanket kalınlığı mekanik çekme üzerinde önemli bir faktördür. Eğer işletmenizde özellikle de denim gibi ağır ( 14 Oz. ) kumaşlarda yüksek çekmezlik ( %12-%16 ) değerlerine ulaşmayı istiyorsanız, kauçuk blanketinizin kalınlığı 67mm ile 50mm arasında  iken istediğiniz sonuçları almanız mümkün olacaktır.

bullet

Tekstil işletmelerindeki çalışma koşullarının farklılık göstermesi sebebiyle, kauçuk blanketin değiştirilmesi gereken en doğru zamanı belirleme kriterleri, tamamen işletmelerin denemeleri sonucunda kazanacakları bir tecrübedir.

ÖNEMLİ:  yüksek çekmezlik gerektiren ağır kumaşlarda SHIELD I-C® Kauçuk Sanfor Blanketlerinin tercih edilmesini şiddetle öneriyoruz.

 

2. Doğru zamanda kauçuk blanket rektifiyesi:

bullet

Genel olarak kauçuk blanket yüzeyinin rektifiyesine karar vermek için aşağıdaki şartların birinin veya tamamının gerçekleşmesi yeterli olacaktır.

bullet

Kauçuk blanket yüzey sertliği (durometer) orijinal değerinin %10 (maksimum %15) üzerine çıktığı zaman rektifiye ihtiyacı oluşmuş demektir. Eğer orijinal kauçuk blanket sertlik değeri bilinmiyor veya şüphe ediliyorsa, ısıtma silindiri ve kimyasallar ile hiçbir zaman temas etmeyen kauçuk blanket yanaklarının sertliği ölçülerek tespit edilebilir.

bullet

Kauçuk blanket yüzeyi parlak veya cilalanmış gibi görünüyorsa, bu durumda kauçuk blanket yüzeyi kumaş kavrama ve etkin su tutma yeteneğini kaybedecektir.

bullet

Kullanılan apre kimyasallarının kauçuk blanket yüzeyine nüfus etmiş olması sebebiyle doğal kauçuk çektirme yeteneğini kaybedecektir.

bullet

Kauçuk yüzeyinde çatlaklar veya benzeri kusurlar oluşmuş ise dönüşü olmayan durumlara sebep vermeden acilen önlemini almak gerekecektir.

 

3. Çalışılan kumaşın gerginliği:

bullet

Kumaş gerginliğinin gerekenden fazla olması makina üzerinde birçok yerde açığa çıkabilir, fakat genel olarak aşağıdaki bölümlerin kontrolü yapılmalıdır.

bullet

Giriş şasesi veya giriş J-Box ile bularlama silindiri veya buharlama kabini arasındaki alanda aşırı kumaş gerginliği olabilir.

bullet

Buharlama ünitesi ile kauçuk blanket ünitesi arasında kumaş gerginliği yüksek olabilir.

bullet

Kauçuk blanket ünitesi ile Palmer ünitesi arasında kumaş gerginliğinin fazla olması çekmezliğin bozulmasına sebep olacaktır.

bullet

Palmer ünitesi çıkışı ile  çıkış şasesi veya çıkış J-Box arasındaki alanda kumaş gerginliğinin aşırı olmaması sağlıklı çekmezlik elde etmek için önemlidir.

UNUTULMAMALIDIR Kİ, Açık En Sanfor makinası mekanik çekmezlik elde etmek için kullanılır, kumaşı uzatmak gibi bir işlevi yoktur.

ÖNEMLİ: Sanfor makinası üzerinde belirli kritik noktalarda çekmezlik kontrol sensörleri ile çekmezlik kontrolü yapmak, açığa çıkan olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasında hızlı ve etkili bir yöntem olacaktır.

 

4. Apre kimyasalları:

bullet

Belirli apre kimyasallarının, özelliklede kumaşın su geçirgenliğini etkileyecek reçine esaslı ve nişasta esaslı vs. ürünler kauçuk blanket ile çekmezlik kontrolünü olumsuz yönde etkileyecektir.

bullet

Bu gibi kimyasallar kauçuk blanket ile elde edilecek mekanik çektirme yeteneğini düşürecek ve istenen çekmezlik değerlerine ulaşılamayacaktır. Bunun sebebi mekanik çektirme prosesinde su ve nemin kumaş elyafları üzerinde yağlayıcı özelliği göstermesidir. Gereken nemin kumaş elyaflarına yeteri kadar nüfuz edememesi çekmezliğin oluşmaması ile sonuçlanacaktır. Çünkü nem kazanmamış iplik elyafı gergin bir yay gibi davranarak çekmezliği kabul etmeyecektir. Bu gibi durumlarda yumuşatıcı/nemlendirici/yağlayıcı amaçlı apre kimyasalları kullanmak istenilen çekmezliğin elde edilmesinde izlenecek doğru bir yol olacaktır. 

ÖNEMLİ: kumaşın nemlendirilmesi çekmezlik prosesini etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Her iki durumda da ; nemin az veya çok olması ; çekmezliği olumsuz etkileyecektir. Eğer işletmenizde nemlendirme sorunu yaşıyorsanız, öncelikle kumaşınızın yeterli nemi kazanmak için ne kadar süreye ihtiyaç duyduğunu belirlemeniz gereklidir. Bunun içinde basitçe nem kazandırılan kumaştan küçük bir parça keserek su dolu kaba atmak ve anında dibe çökmesini gözlemlemek yeterlidir. Dibe çökmüyorsa yeterli nemi kazanamamıştır. Bu durumda nemlendirme süresini uzatmak veya yumuşatıcı/nemlendirici kimyasal kullanmak faydalı olacaktır.

 

5. Kauçuk blanket gerginliği:

bullet

Kauçuk blanket gerginliğinin aşırı olması kauçuğa bağlı olarak açığa çıkan mekanik çektirme değerinin düşmesine sebep olacaktır. İşin özünde; gerginliği aşırı olan  kauçuk blanket kalınlığı azalır, kalınlığı azalan kauçuk blanket baskı silindiri etrafında daha küçük çap ile hareket ederek ısıtma silindirine ulaşır ve dolayısıyla üzerinde taşıdığı kumaşa daha küçük çekmezlik değeri kazandırır.

bullet

Doğru ve hassas yapılacak kauçuk blanket gerginlik ayarı yüksek mekanik çekmezlik elde etmede izlenecek doğru bir yöntemdir.

 

6. Isıtma silindirinin sıcaklığı:

bullet

Aşırı veya yetersiz sıcaklıkta mekanik çekmezliği etkileyecektir. Her ne kadar doğru sıcaklığın belirlenmesi kumaşa, kimyasallara ve diğer faktörlere bağlı olsa da standart çalışma sıcaklığı 133 - 145ºC arasında olmalıdır.

 

7. Kauçuk blanket baskı ayarı:

bullet

Baskı miktarı yine mekanik çekmezliği etkileyen önemli faktörlerden biridir. Yetersiz baskı uygulanması istenenden daha düşük çekmezlik değeri elde edilmesine sebep olurken, aşırı baskı da kauçuk blanketin fazla sıkışmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur.

 

8. Palmer silindir sıcaklığı:

bullet

Palmer çıkışında kumaşın yeterince kurutulmasına dikkat edilmelidir. Eğer kumaş palmerden gerekenden fazla nemli çıkarsa sonradan uzaması kaçınılmazdır. Burada dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler palmer silindirinin hızı, sıcaklığı ve kullanılan keçe elyaflarının kalitesidir.

bullet

Tavsiyemiz her iki Palmer silindirininde kontrol edilmesidir. Unutmamalidır ki, büyük palmer silindiri kumaş üzerindeki mekanik çekmezliği sabitlerken, küçük palmer silindiri keçenin kurutulmasını sağlar. Birinin veya her ikisininde soğuk olması çekmezliği olumsuz yönde etkileyecektir.

bullet

Palmer ünitesinin çalışma hızı ile tüm makinanın çalışma hızının senkronizasyon içinde olması önemlidir. Makina hızını düşürmeyi deneyebilirsiniz.

UNUTULMAMALIDIR Kİ, bütün keçeler aynı özelliklerle üretilmemektedir. Bazı keçeler daha hızlı nem tutma ve kuruma yeteneğine sahiptir.

ÖNEMLİ: bunlar çekmezliği etkileyen başlıca faktörler olmakla beraber tamamı değildir. Bunların beraberinde dış etkenler,kumaş, nem miktarı, nem kalitesi ve diğer birçok faktör yetersiz çekmezliğe sebep olabilir.

Yukarıdaki çeşitli etkenleri kontrol ettikten sonra çekmezlik sorununuz devam ediyor ise lütfen bize ulaşınız.

Başa Dön

 

Eraytan Tekstil Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

KEÇELİ SANFOR (TÜP SANFOR - DEKATÜR)

 1. Kumaş nemi

 2. Keçe blanket kalınlığı

 3. Kumaş kalitesi

 4. Sıcaklık

 5. Gerginlik

 

1. Kumaş nemi:

bullet

Kumaş üzerindeki nem miktarı aşağıdaki sebeplerden ötürü önemlidir.

bullet

Nem, elyaflara nüfuz ederek iyi çekmezlik kazanmak için yağlama görevi yapar.

bullet

Nem, genel olarak çekmezliğin keçe ve makine üzerinde daha kolay sağlanmasını sağlar.

bullet

Nem, kumaşın görünümünü ve tuşesini olumlu yönde etkiler.

bullet

Nem, kumaşın uzaması ve çekmezlik kaybında da etkilidir. Eğer kumaş yetersiz nem ile makinaya girerse, en ufak gerilimde çekmezliğini kaybetmesi mümkündür. Bunun sebebi yetersiz nemden ötürü çekmezliğin kumaşa sabitlenememesidir.

 

2. Keçe blanket kalınlığı:

bullet

Keçenin kalınlığı, keçe yüzeyinin hareket miktarı ile doğrudan bağlantılıdır. Keçenin silindir üzerinde daha geniş çap ile hareket etmesi ve üzerindeki kumaşı daha etkin şekilde toplamasından dolayı yüksek çekmezlik kazanılması mümkün olacaktır. Keçenin yoğunluğu ve konstrüksiyonu da çekmezliği etkiyen faktörlerdir.

 

3. Kumaş kalitesi:

Kumaşın kalitesi de aşağıdaki faktörlere bağlı olarak çekmezlik üzerinde etkilidir.

bullet

Kumaşın çıktığı örgü makinasının kalitesi

bullet

Kumaşın elyaf karışımı

bullet

Çekmezlik öncesi kumaşın hazırlanması

bullet

Kumaşın yeterli nemi kazanma yeteneği

 

4. Sıcaklık:

bullet

Keçenin silindir üzerinde rahatça kaymasına ve toplanma hareketinin kolay gerçekleşmesine yardımcı olur. Beraberinde kumaşın tuşesinin daha iyi olmasına ve kumaş üzerindeki nemi hızlı emerek çekmezliğin sabitlenmesini sağlar.

 

5. Gerginlik:

bullet

Gerginlik her zaman çekmezliğin baş düşmanıdır. Çekmezlik prosesi sonucu uygulanacak aşırı gerginlik tüm prosesin boşa harcanmasına sebep olacaktır. Benzer şekilde, çekmezlik öncesinde kumaşa aşırı gerginlik uygulanacak olursa, bu kez kumaş ekstra çekmezlik işlemine ihtiyaç duyacaktır.

ÖNEMLİ: çekmezlik sırasında ve çekmezlik sonrasında gerginlik için özen gösterilmesi çekmezliğin kalitesi için son derece önemlidir.

Başa Dön

 
Darülaceze Cd. Perpa Tic. Mer. B Blok Kat:9 No:1461 Okmeydanı-İSTANBUL
Tel: +90 212 320 78 92 - Fax: +90 212 320 78 94
www.eraytan.cominfo@eraytan.com

  Pencereyi kapat
Sanfor Keçesi adlı ürünü inceliyorsunuz